Menneskesønnens tegn

Go down

Menneskesønnens tegn Empty Menneskesønnens tegn

Post by Admin on Wed Jan 02, 2008 12:36 am

Tegn på Jesus hjemkomst

Matt. 24. v. 29-31.

Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes. Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.

Tegn i Sol og måne

Lukas kap. 21 v. 25-28.

Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.«

De sidste tiders tegn og Jesu genkomst

Mattæus Kapitel 24 v. 1-29.

Jesus forlod templet, og da han var på vej ud, kom hans disciple hen til ham og pegede på tempelbygningerne. Men han sagde til dem: »Ser I alt dette? Sandelig siger jeg jer: Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned.« Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: »Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?« Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild! For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne. Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund ? den, der læser dette, skal mærke sig det! ? da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene; den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset; og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe. Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat. For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet. Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild. Nu har jeg sagt jer det forud. Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være. Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes. Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes.

Menneskesønnens komme i skyerne.

v.30-31.

Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.Jøderne får deres eget land.

Profeten Ezekiel profeterede for 2600 år siden (Ez. kap.36): v.24: Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg kalder kornet frem og lader det vokse højt, og jeg sender ikke hungersnød over jer. v.30: Træerne skal bære megen frugt og markerne store afgrøder, så I ikke mere skal spottes af folkene på grund af hungersnød. v.35-36: Og de skal sige: »Dette øde land er nu blevet som Edens have. De byer, der lå i ruiner, forladt og styrtet i grus, er igen befæstede og beboede.« Så skal de andre folk rundt om jer forstå, at jeg er Herren. Jeg har genopbygget det, der var styrtet i grus, og tilplantet det øde land. Jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det.

Disse få vers her viser at det er et led i Guds plan at Jøderne nu bor i deres eget land.Esajas Kapitel 35

Ørkenen skal blomstre.

v.1-2: Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre, den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed, Karmels og Sarons pragt. De skal se Herrens herlighed, vor Guds pragt.

Ødemarken skal juble og blomstre.

Opdyrkningen af Israels land, som enhver jo kan overbevise sig om ved et besøg dernede.Lignelsen om figentræet

Matt. kap.24. v.32-36:

Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen.

Figentræet kan være et billede på Israel. Når figentræet blomstrer betyder da at Jøderne får deres egen stat.? Denne slægt skal ikke forgå? må så betyde at den generation der oplevede staten Israels tilblivelse også vil opleve Jesu genkomst.

Slaget ved Harmageddon.

Det sidste afgørende slag vil finde sted på Jisreel-sletten ved Megiddo, Den er beskrevet flere steder i bibelen bl.a: Åbenbaringen kap 16 v.12-16:

Den sjette engel hældte sin skål ud over den store flod Eufrat, og den udtørredes for vand, så der blev banet en vej for kongerne fra solens opgang. Og jeg så, at der ud af munden på dragen og ud af munden på dyret og ud af munden på den falske profet kom tre urene ånder, der så ud som frøer. For de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud den Almægtiges store dag. ? »Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den, der våger og vogter over sine klæder, så han ikke skal gå nøgen, og man skal se hans skam.« ? Og han samlede dem på det sted, der på hebraisk hedder Harmagedon.

Fra Ezekiel kap 38v.8-9.

Når lang tid er gået, skal du mønstres. Når årene er omme, skal du rykke frem imod det land, som er genrejst efter sværdet, og hvis indbyggere er blevet samlet fra mange folkeslag på Israels bjerge, som længe havde ligget øde hen. De blev hentet hjem fra folkene og bor nu alle trygt. Du skal trække op som et uvejr og komme og dække landet som en sky, du og alle dine tropper og de mange folkeslag sammen med dig.

og kap. 39 v.4-5.

På Israels bjerge skal du falde, du og alle dine tropper og de folkeslag, der er sammen med dig. Jeg giver dig som føde til de vingede rovfugle og de vilde dyr. På åben mark skal du falde. Jeg har talt, siger Gud Herren.

Disse vers viser også at Israel skal angribes af en stor hær, som dog vil gå til grunde.
De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud den Almægtiges store dag. Han samlede dem på det sted, der på hebraisk hedder Harmageddon.Krigen mod Jerusalem, som afslutning på denne tidsregning.

Zakarias kap. 14. v. 2-4.

Da samler jeg alle folkeslag til krig imod Jerusalem; byen bliver indtaget, husene udplyndret, kvinderne voldtaget. Halvdelen af byen må gå i landflygtighed, men resten af folket skal ikke udryddes fra byen. Herren vil rykke ud til angreb på disse folkeslag, som når han angriber på kampens dag. På den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem.

Denne verdens tidsregning afsluttes ved Jesu genkomst, når det ser sortest ud for Israel under krigen.
Admin
Admin
Admin

Number of posts : 250
Age : 58
Location : Denmark
Job/hobbies : Fishing,and "fishing",make peace,help ppl.
Humor : yes,all different.Dont worry just tell..
Registration date : 2007-12-30

View user profile http://www.forumportalen.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum